Tekenlessen en workshops voor PO/VO & beroepsonderwijs


Vincents Tekenlokaal richt zich behalve op individuele lessen ook op kunsteducatie en talentontwikkeling voor basisonderwijs (vanaf 6 jaar), voortgezet onderwijs, mbo en hbo.
Tekenen is een mooi, creatief avontuur. Door onderzoek en het leren van nieuwe technieken verrassen leerlingen zichzelf en elkaar en gaan een mooie en waardevolle uitdaging aan.

Je vindt Vincents Tekenlokaal in Het Paleis van Tilburg: een monumentale plek waar Vincent van Gogh ruim 150 jaar geleden tekenles kreeg als 13-jarige jongen. In ons 19e-eeuwse tekenlokaal ga je terug in de tijd en in ons digitale tekenlokaal zijn de mogelijkheden oneindig. Daarnaast zijn er ook tekenlessen in de Paleiszaal. Waar mogelijk leiden we jullie ook rond!

Onze ervaren tekendocenten zijn gediplomeerde kunstdocenten en kunstenaars. Zij zorgen voor een uitdagende tekenles, waarin de leerlingen gerichte instructies krijgen, maar er ook voldoende ruimte is om te experimenteren. In de analoge lessen komt het tekenambacht aan bod. De leerlingen leren heel goed te kijken (dat is de basis van tekenen) en vervolgens hoe ze dat wat ze zien kunnen tekenen. In de digitale lessen wordt een tekening stap-voor-stap opgebouwd en leren de leerlingen werken met lagen en de ontelbare toepassingen van kleur, structuur en vorm. Het is ook mogelijk om een combinatieles te boeken van zowel analoog als digitaal.

Uitgangspunten van de lessen
De lessen van Vincents Tekenlokaal zijn verrijkend en complementair aan het onderwijsprogramma van de school. Bij al onze lessen is het werken aan de 21e-eeuwse vaardigheden een belangrijk element: kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, ict-basisvaardigheden, mediawijsheid, communiceren, samenwerken, zelfregulering.

De volgende SLO-kerndoelen hebben we geïntegreerd in onze tekenlessen:

  • Kerndoel 1: De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.
  • Kerndoel 2: De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.
  • Kerndoel 32: De leerlingen leren eenvoudige meetkundige problemen op te lossen.
  • Kerndoel 54: De leerlingen leren beelden te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
  • Kerndoel 55: De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
  • Kerndoel 56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Vincents Tekenlokaal doet ook mee aan Museumschatjes waarmee scholen ons gratis kunnen bezoeken. We hebben een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Als er geen plek meer is, dan wordt dit vermeld op de overzichtspagina van de workshops.

Tekenlessen en workshops voor PO/VO & beroepsonderwijs

Foto Kindercursus Ii Kleiner
Ontdek station 013

Vincents Tekenlokaal is een initiatief van Stadsmuseum Tilburg.

Meer over Stadsmuseum Tilburg


Partners van Vincents Tekenlokaal