De leerdoelen en kerndoelen van onze tekenlessen.

Leerdoelen

Ons uitgangspunt is dat een les van Vincents Tekenlokaal verrijkend en complementair is voor het onderwijsprogramma van bezoekende scholen. Bij al onze lessen is het werken aan de 21e-eeuwse vaardigheden een belangrijk element: kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, ict-basisvaardigheden, mediawijsheid, communiceren, samenwerken, zelfregulering.

Tekenen is een creatief avontuur. Door onderzoek en het leren van nieuwe technieken laten leerlingen zichzelf verrassen. Er ontstaan nieuwe dingen! Mislukken bestaat niet, je bent hooguit wat meer of minder tevreden over je eigen creaties en gaat dan onderzoeken hoe je iets anders kunt doen of oplossen. Ook dat is onderdeel van het leerproces.

Kerndoelen

De volgende kerndoelen hebben we geïntegreerd in onze professionele tekenlessen:

Kerndoel 1: De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.

Kerndoel 2: De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.

Kerndoel 32: De leerlingen leren eenvoudige meetkundige problemen op te lossen.

Kerndoel 54: De leerlingen leren beelden te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

Kerndoel 55: De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

Kerndoel 56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Prijzen en tijden
Ontdek station 013

Het kantoor van Vincents Tekenlokaal vind je in Stadsmuseum Tilburg.

Meer over Stadsmuseum Tilburg


Partners van Vincents Tekenlokaal